|

Menu
Oferta PDF Drukuj Email

 

1. Wykonywanie zadań służby BHP zgodnie z art. 237,11 kodeksu pracy.
2. Szkolenia w zakresie BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
4. Wykonanie kompletnej dokumentacji powypadkowej.
5. Doradztwo w zakresie organizacji pracy na stanowiskach gdzie występują czynniki szkodliwe, uciążliwe bądź niebezpieczne.
6. Opracowanie tabeli przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
7. Pomoc przy organizacji badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowisku pracy (hałas, wibracja, zapylenie, itp.)

Usługi realizuję na podstawie stałych umów (całorocznych) lub jednorazowych zleceń, na które wystawiam faktury VAT.

 

Współpracujemy z firmą mediker www.mediker.pl, która prowadzi profesjonalne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy medyczni wyposażeni w odpowiednie materiały i sprzęt dydaktyczny. Zgodnie z art. 209(1) par. 1 pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Aby spełnić te wymagania osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy powinna ukończyć szkolenie w tym zakresie potwierdzone stosownym dokumentem