must czy have to

Od 1 lekcji angielskiego wciąż tłumaczy się dzieciom – „have to” to external obligation, „must” – internal. Ktoś każe/sam wiem że muszę itd. I wszystko byłoby fajnie gdyby nie to że kolejne edycje podręczników gmatwają wszystko coraz bardziej. Longmanowska – Grammar Practice for Elementary Sudents podaje że: must używamy „when we think that something is necessary or to tell somebody to do something” a have to – „to say that something in necessary”.

Szkoda, że książka nigdzie nie wyjaśnia że to zbliżenie znaczeń zawdzięczamy Amerykanom, którzy konstrukcji „must” nie lubili już od dawna – używali „have to” kiedy tylko mogli i nawet w brytyjskiej angielszczyźnie forma ta zaczyna być dominująca.