Czasowniki nieregularne

Zastanów się przez chwilę a potem kliknij w tabelce żeby sprawdzić czy pamiętasz formy czasowników nieregularnych. Możesz też odkryć lub zakryć wszystkie formy korzystając z przycisków na górze. Sprawdź jak najlepiej nauczyć się czasowników nieregularnych

PresentPastPassivepo polsku
am/is/are (be)was/werebeenbyć
gowentgoneiść, pójść
bearbore bornznosić; wytrzymywać; rodzić
beatbeat beaten(po)bić
becomebecame becomezostać (kimś)
beginbegan begunrozpocząć; zacząć
bitebit bitten(u)gryźć
bleedbledbledkrwawić
blowblew blownwiać (o wietrze)
breakbroke broken(z)łamać
bringbrought broughtprzynieść
buildbuilt built(z)budować
burnburnt (burned) burnt (burned)spalić
burstburst burstwybuchać; eksplodować
buybought boughtkupować
catchcaught caught(z)łapać
choosechose chosenwyb(ie)rać
comecame comeprzyjść
costcost costkosztować (mieć określoną cenę)
cutcut cutciąć; kroić
dealdealt dealtdotyczyć (czegoś); radzić sobie (z czymś)
digdug dugkopać (w ziemi)
dodiddone(z)robić, porabiać coś
drawdrew drawn(na)rysować
dreamdreamt (dreamed)dreamt (dreamed)śnić; marzyć
drinkdrank drunkpić; napić się
drivedrove drivenjechać; prowadzić pojazd
eatate eaten(z)jeść
fallfell fallenspadać; upadać
feedfed fed(na)karmić
feelfelt felt(po)czuć (się)
fightfought foughtwalczyć; kłócić się
findfound foundodnaleźć; znaleźć
flyflew flownlatać; polecieć
forbidforbade forbiddenzakazać
forgetforgot forgottenzapomnieć
forgiveforgave forgivenprzebaczyć; wybaczyć
freezefroze frozenzamrażać; zamrozić
getgot gotdostać
givegave givendać
growgrew grownrosnąć; uprawiać
hanghung hungpowiesić; zawiesić (kogoś lub coś)
hanghangedhangedpowiesić kogoś
havehad hadmieć
hearheard heard(u)słyszeć
hidehid hiddenukryć; schować
hithit hituderzyć; trafić
holdheld held(u)trzymać; potrzymać; dzierżyć
hurthurt hurt(z)ranić
keepkept keptzachować; zatrzymać; podtrzymać
knowknew knownwiedzieć; znać
leadled ledprowadzić; kierować
learnlearnt (learned) learnt (learned)uczyć się
leaveleft leftzostawić; wyjść; wyjechać; odjechać
lendlent lentpożyczyć komuś; wypożyczać
letlet letpozwalać
lightlit (lighted) lit (lighted)zapalić (światło); rozpalić (ognisko)
loselostlostzgubić; stracić
makemademadezrobić; wykonać
meanmeantmeantznaczyć; oznaczać; mieć na myśli
meetmetmetspotkać; poznać
misunderstandmisunderstoodmisunderstoodźle zrozumieć
overhearoverheardoverheardpodsluchać
oversleepoversleptoversleptzaspać
overtakeovertookovertakenwyprzedzić
paypaidpaid(za)płacić
putputputpołożyć; umieścić
readread (wymowa: red)read (wymowa: red)(prze)czytać
riderode riddenprzejechać się
ringrang rung(za)dzwonić
riserose risenrosnąć; wznosić się; wschodzić (o słońcu)
runran runbiegać; pobiec
saysaid saidpowiedzieć
seesaw seenzobaczyć; widzieć
sellsold soldsprzedać
sendsent sentwysłać
setset setustawić; nastawić
sewsewed sewn (sewed)szyć
shakeshook shakenwstrząsać; trząść się
shineshone (shined) shone (shined)błyszczeć; lśnić
shootshot shotstrzelać; kręcić (fim)
showshowed shownpokazać
shutshut shutzamknąć
singsang sungśpiewać
sitsat satsiedzieć; usiąść
sleepslept sleptspać
smellsmelt (smelled) smelt (smelled)pachnieć; śmierdzieć; wąchać
speakspoke spokenmówić; porozmawiać
spellspelt (spelled) spelt (spelled)pisać (literować)
spendspent spentwydać (pieniądze); spędzać (czas)
standstood stoodstać
stealstole stolenukraść
stickstuck stucknaklejać; przykleić (się); wetknąć
stingstung stungużądlić
swearswore swornprzysięgać; przeklinać
sweepswept sweptzamiatać
swimswam swumpływać
taketook takenbrać; wziąć
teachtaught taughtuczyć kogoś
tear /teə/tore tornrozerwać; podrzeć
telltold told(o)powiedzieć; opowiadać
thinkthought thoughtmyśleć; sądzić; uważać
throwthrew thrownrzucać; ciskać
understandunderstood understood(z)rozumieć
wakewoke wokenbudzić (się)
wearwore wornnosić (ubranie, kolczyki, makijaż)
winwon wonwygrać; zdobyć
windwoundwoundnakręcać
withdrawwithdrewwithdrawnwycofać
writewrote written(na)pisać